ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน
  1. หมายเลขโทรศัทพ์
  2. อีเมล์ : huaihinkhao@loei1.go.th
ผู้บริหาร
  1. หมายเลขโทรศัพท์ 0658299798
  2. อีเมล์ : huaihinkhao@loei1.go.th
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวComments