ติดต่อเรา


โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว

ตำบลห้วยพิชัย  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โทร. 042-870292

e-mail : huaihinkhao@loei1.go.th


Comments